Category Archives: Info

OMEN nr. 4948 din 27.08.2019 admitere_liceu_an_scolar 2020-2021

Ordin si calendar privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal de stat pentru anul scolar 2020-2021

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2020-2021 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare.

ORDIN Nr. 5087/2019 din 30 august 2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020 – 2021

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional dual pentru anul şcolar 2020-2021 se desfășoară în conformitate cu metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.556/2017

OMEN 4.916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2020

Ordin și calendar privind organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2019-2020

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A EVALUĂRII NAŢIONALE PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A, ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

ORDIN privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise, în anul școlar 2018 – 2019

Ordin 3185/2019 privind organizarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a

Anexa_1_calendar simulare_2019

Anexa_2_simulare_VII_2019

Anexa_3_simulare_VIII_2019

Metodologia înscrierii în înv. primar 2019-2020

Metodologie inscriere

Precizari privind evaluarea psihosomatica

CALENDARUL de administrare a Evaluărilor Naționale la clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a

CALENDARUL

de administrare a Evaluărilor Naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul școlar 2018-2019

OMEN 4461_CALENDAR  EN II_IV_VI