Structura Anului Școlar 2021-2022

Anul școlar 2021-2022 se structurează pe două semestre, 34 de săptămâni, după cum urmează:

  • Semestrul I

         – 13 septembrie – 22 decembrie 2021 (14 săptămâni de cursuri)

  • Semestrul al II-lea

         – 10 ianuarie -10 iunie 2022 (20 săptămâni de cursuri)

Vacanțele elevilor sunt programate astfel:

  • Vacanță pentru învățământ preșcolar și primar:

         – 25 octombrie – 31 octombrie 2021

  • Vacanța de iarnă: 

         – 23 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022

  • Vacanța de primăvară:

         – 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022

  • Vacanța de vară:

         – 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022-2023

          Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

         Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.

         În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

        Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

         În stabilirea structurii anului școlar s-a ținut cont de propunerile Consiliului Național al Elevilor.