Contestatii Evaluare Natională 2022

ÎN ATENTIA CANDIDATILOR CARE DORESC SĂ DEPUNĂ

CONTESTAȚIE LA EVALUAREA NATIONALĂ- SESIUNEA

IUNIE 2022

  1. Elevii care doresc să depună contestație vor fi însoțiți obligatoriu de unul dintre părinți/tutore legal ;
  2. Elevii şi părinții vor avea asupra lor obligatoriu Cartea de identitate (pentru elevii care nu au încă C.I. vor avea Certificatul de naștere );
  3. Elevii vor completa o cerere tip la secretariatul unității, pentru fiecare notă obținută la disciplina contestată; Cererea va  fi semnată atât de candidat cât şi de părinte ;
  4. Programul de depunere a contestațiilor FIZIC ȘI ONLINE este:

–    23 iunie 2022 în intervalul orar 16,00 – 19,00;

–    24 iunie 2022 în intervalul orar 08,00 – 12,00.


IMPORTANT:  

Cererile pot fi depuse la Centrul de Examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice, conform art. 17, alin. (1) și (2), din Procedura nr. 28329 din 11.05.2022, la adresa contestatiiEN2022@scoala1suceava.ro

La cererea transmisă electronic, completată și semnată, vor fi atașate copii scanate ale C.I.(certificat de naștere) elev și C.I. părinte care a semnat cererea și o declarație tip în care se menționează faptul că elevul și părintele au luat la cunoștință despre modificarea, după caz, a notei inițiale prin creștere sau descreștere.

În  conformitate   cu  prevederile      art.11, alin. (1) din O.M.E. nr. 5149/2021, nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestație .

Cerere contestatii

Declarație contestatii online