Contestații EN-2024

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR CARE DORESC SĂ DEPUNĂ

CONTESTAȚIE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ –

SESIUNEA IUNIE 2024

  1. Elevii care doresc să depună contestație vor fi însoțiți obligatoriu de unul dintre părinți sau de către un tutore legal.
  2. Elevii şi părinții vor avea asupra lor, obligatoriu,Cartea de identitate (elevii care încă nu au C.I. vor prezenta Certificatul de naștere).
  3. Candidații vor completa o cerere tip la secretariatul unității, pentru fiecare notă obținută și contestată. Cererea va fi semnată atât de candidat, cât şi de părinte.
  4. Programul de depunere a contestațiilor FIZIC ȘI ONLINE este:
–    03 iulie 2024 în intervalul orar 16,00 – 19,00;
–    04 iulie 2024 în intervalul orar 08,00 – 12,00.

IMPORTANT:    

  • Cererile pot fi depuse la Centrul de examen sau pot fi transmise prin mijloace electronice, conform art. 11, alin. (1) și (2), din Procedura nr. 28192 din 13.05.2024, la adresa contestatiiEN2024@scoala1suceava.ro .
  • La cererea transmisă electronic, completată și semnată, vor fi atașate copii scanate ale C.I./ Certificatului de naștere elev și C.I. părinte care a semnat cererea și o declarație tip, în care se menționează faptul că elevul și părintele au luat cunoștință despre modificarea, după caz, a notei inițiale prin creștere sau descreștere.
  • În  conformitate cu prevederile art.12, alin. (1) din O.M.E. nr. 6155/2023, nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, și reprezintă nota finală obținută la proba respectivă, care nu mai poate fi modificată.

Preşedinte comisie,

prof. Andronache Maricica

Cerere contestații EN-2024