Documente privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2022 – 2023

Metodologie de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2022 – 2023 (aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.241/31.08.2022) PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor – sesiunea 2023 (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului) Precizările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE) privind structura subiectului pentru proba de Limba […]